Notice: Undefined index: sfsi_rectfb in /var/www/clients/client0/web28/web/wp-content/plugins/ultimate-social-media-icons/libs/controllers/sfsiocns_OnPosts.php on line 223

REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI „Iubim 2Roți”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

Tombola este organizată de:

Asociația Moto Free Riders, având sediul în Bucureşti, Sector 5, Cal. Ferentari, Nr. 17, Bl. 96, Sc. A, Et. 4, Ap. 13, , CIF 28432165, reprezentată de către dl. Nicolae- Mihai Cioca

Tombola se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”).

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări si completari să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare al acestor modificări, dar nu mai tarziu de prima zi de desfasurare a evenimentului. Astfel, aceste modificari si completari se for efectua prin Acte Aditionale la prezentul Regulament si vor face parte integranta din Regulament, avand aceias forta probanta.

SECŢIUNEA 2. ZONA DE DESFǍŞURARE A TOMBOLEI

Tombola este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.

SECŢIUNEA 3. DURATA TOMBOLEI

Tombola se va derula in perioada 30 martie 2015 – 24 mai 2015.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La tombolă are dreptul să participe orice persoană fizică, cetățean român sau străin, care se înscrie automat prin achiziționarea unui unui tricou oficial „Iubim 2 Roti 2015”, cu exceptia membrilor Asociației Free Riders şi a rudelor de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrală şi liber consimţită a prevederilor prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsul participant la această campanie este biletul de tombolă care se ofera in mod gratuit la fiecare tricou achizitionat, în valoare de 35 lei, tricourile pot fi achiziționate de pe site-ul oficial www.free-riders.ro şi in cadrul Evenimentului „Iubim 2 Roti” 2015 . La ficare tricou achizitionat, organizatorul ofera gratuit un bilet de tombola „Iubim 2 Roti” 2015

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL TOMBOLEI

Tombola are următorul mecanism de participare:

Orice persoana fizică, cetățean român sau străin, poate achiziționa unul sau mai multe bilete de tombola, fără sa fie constrânsă de numărul acestora. Extragerea biletelor câştigătoare va avea loc pe data de 24 mai 2014, în cadrul evenimentului „Iubim 2 Roti” ce se va desfăşura la Romexpo. Pot participa la această tombolă toate persoanele care îndeplinesc prevederile secțiunii 1 din prezentul regulament.

Dacă câştigătorii nu sunt prezenți la extragere, aceştia pot urmări site-urile oficiale (www.free-riders.ro şi www.iubim2roti.ro) unde vor fi anunțate numerele câştigătoare. Câştigătorii au la dispoziție 7 zile lucrătoare din momentul extragerii pentru revendicarea premiului şi 30 de zile calendaristice din momentul revendicării pentru ridicarea premiului. Premiul poate fi revendicat/ridicat numai prin prezentarea biletului de tombolă câştigător in original.

SECŢIUNEA 7. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un câştigător să fie considerat validat, el trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate, aşa cum sunt specificate în secțiunea 6 din prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 8. PREMIILE TOMBOLEI:

În cadrul acestei campanii, vor fi oferite următoarele premii:

– motocicleta

– bicicleta

SECŢIUNEA 9. RǍSPUNDERE

Organizatorul prezentei Tombole nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Tombola organizată datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator. Prin participarea la această Tombola, participanții sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial al Tombolei, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate problemele legate de implementarea Tombolei.

SECŢIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE

Organizatorul Tombolei nu este răspunzător de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil tichetelor cadou, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat să îl calculeze şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, dar să nu îl rețină din valoarea premiului net acordat.

Câştigătorii sunt obligați să transfere la bugetul de stat impozitul impus de lege, aferent premiilor obținute, până la data de 25 ale lunii următoare realizării venitului.

SECŢIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la Tombola se vor rezolva pe cale amiabilă, sau în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare , astfel încât organizarea şi desfăşurarea tombolei cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect, precum şi din orice motive obiective şi independente de voința şi controlul Organizatorului, care fac imposibilă continuarea tombolei.

SECŢIUNEA 13. TEMEI LEGAL

Legea 571/2003 privind codul fiscal, Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, H.G. nr. 1317/2006 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 193/2006;

SECŢIUNEA 14. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul tombolei va fi disponibil, în mod gratuit, pe site-ul oficial al Asociației Free Riders. Participanţilor la tombolă nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfăşurare a tombolei.

Prin participarea la această tombolă, participanții sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul a fost redactat azi, 19.03.2014  în 3 exemplare originale.

Asociația Moto Free Riders

Nicolae-Mihai Cioca

Vicepresedinte

 

ANEXA LA REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI “Iubim 2 Roti”

Oragnizatorul tombolei, conform Sectiunea 1 din Regulamentul de Tombola, aduce urmatoarele modificari la Sectiunea 8 din Regulament.

Premiul I.

– Se specifica marca si modelul motocicletei:  YAMAHA MT 07 ABS,  in valoare de in valoare de 26.430,00 RON

Premiul II

– Se acorda un Scuter YAMAHA JOG-R, in valoare de 6.480,00 RON

Premiul III

– Se specifica marca si modelul bicicletei: CORRATEC SUPERBOW RACE 29, in valoare de 4.399,00 RON

Prezenta Anexa s-a incheiat azi 30.03.2015